Volver

FUNDACIÓ TR@MS

FUNDACIÓ PRIVADA TR@MS ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE, DECLARADA D'UTILITAT DOCENT QUE PROPOSA UN PROJECTE COL·LABORATIU QUE AGRUPA ESCOLES SENSIBILITZADES A CONVERTIR LA INNOVACIÓ COM A ELEMENT IDENTITARI DE CENTRE

LA FUNDACIÓPROJECTES

FUNDACIÓ TR@MS

OFERIM SERVEIS D'ASSESSORAMENT I SUPORT EN INNOVACIÓ ALS CENTRES

PROCEDIMENTS INNOVADORS

S'han aconseguit nivells d'excel·lència en la implementació de procediments innovadors a les aules gràcies a la suma d'esforços entre escoles.

EXTENSIÓ GLOBAL

La Fundació col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del sector tecnològic per tal d'aconseguir l'extensió global de la innovació.

COMUNITAT EDUCATIVA

Actualment la nostra comunitat educativa agrupa més de 2.000 docents i 20.000 alumnes. Les escoles es situen arreu de Catalunya.

ESCOLES

ESCOLES ASSOCIADES A FUNDACIÓ PRIVADA TR@MS

XARXES DOCENTS

DEPARTAMENTS COL·LABORATIUS

DEPARTAMENT DOL·LABORATIU DE CIÈNCIES

L'objectiu principal consisteix en col·laborar mitjançant experiències pràctiques a l'àmbit científic.
Tanmateix, es comparteixen recursos del professorat i alumnes, així com aspectes metodològics.

DEPARTAMENT DOL·LABORATIU DE MÚSICA (PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA)

L'objectiu fonamental consisteix en compartir coneixement musical innovador: recursos, experiències, pràctiques... entre tots els professors de l'àrea de música dels centres.
Així mateix es posen en comú estratègies per tal de potenciar la innovació a les aules.

DEPARTAMENT DOL·LABORATIU DE MATEMÀTIQUES

L'objectiu principal consisteix en compartir coneixement matemàtic: pràctiques, recursos pedagògics pels mestres i activitats per l'alumnat.
Aquesta col·laboració té un impacte directe sobre l'ús de les tecnologies a l'aula.

DEPARTAMENT DOL·LABORATIU D'ANGLÈS

L'objectiu primordial consisteix a compartir recursos, experiències i material per tots els mestres d'anglès d'Educació Infantil dels centres.
Es porten a terme processos que pretenen la inclusió de les TAC a l'àrea de la llengua anglesa.

DEPARTAMENT DOL·LABORATIU DE ROBÒTICA

La xarxa docent de robòtica i programació treballa en la innovació tecnològica i metodològica d'aquesta àrea d'aprenentatge. Els professor i professores comparteixen recursos, materials, activitats i projectes.

SHARE TO LEARN

PADLET EINF

Pràctiques de referència compartides entre les escoles de la Fundació Trams.

PADLET EPRIM

Pràctiques de referència per compartir entre alumnes d'Educació Primària de les escoles Tr@ms.

PADLET ESO-BAT

Pràctiques de referència compartides entre les escoles de la Fundació Trams.

PADLET EPROF

Pràctiques de referència compartides entre les escoles de la Fundació Trams.

INNOVACIÓ

INTERNACIONALITZACIÓ

DES DE LA FUNDACIÓ TR@MS APOSTEM PER OBRIR LES NOSTRES PORTES A L'EXTERIOR PER TAL DE FER CONÈIXER LES ACTIVITATS DE LA NOSTRA XARXA D'ESCOLES ENFORA I, AL MATEIX TEMPS, FER ARRIBAR TOT EL CONEIXEMENT, INICIATIVES, PROJECTES I EXEMPLES D'INNOVACIÓ D'ARREU DEL MÓN.

Un dels objectius principals és la creació d'una xarxa internacional de grups d'escoles i entitats educatives per tal d'aconseguir implementar nivells d'excel·lència i qualitat en la nostra pràctica diària.

Ens basem en la nostra experiència per dur a terme aquest intercanvi a nivell internacional, generant activitats diverses que ens enriqueixin i ens ajudin en el procés de transformació educativa.

Creiem en la força de l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques per tal d'innovar. Volem fer extensiva aquesta pràctica en aquesta xarxa internacional.

Creem cursos per al professorat en el procés de formació continuada realitzant cursos i tallers inspiradors amb experts internacionals.

ASSESSORAMENT I FORMACIÓ

LA FUNDACIÓ OFEREIX ASSESSORAMENT I SERVEIS A TOTES LES ESCOLES QUE AIXÍ HO DESITGIN. FEM ANÀLISI DE LA MADURESA TECNOLÒGICA DEL CENTRE I ASSESSOREM SOBRE QUINES TRANSFORMACIONS PODEN FER.

SEGELL SMART

SEGELL SMART

El SEGELL SMART és una acreditació d'innovació i excel·lència educativa pels centres escolars creat per Fundació Tr@ms, Integral, certificat per la UOC i amb una línia de finançament per Caixa d'Enginyers.

L'objectiu del SEGELL SMART, consisteix en establir un marc comú per desplegar en els centres educatius un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una òptica global d'actuació i tot des d'un acompanyament expert en cadascuna de les seves fases.

Consulta la web del Segell Smart